Mosvik

Solcellepaneler 335W fra JA Solar, invertere og optimisere fra SolarEdge montert på fjøstak. Energistyring fra SolarEdge.