Torpbakken

Integrert system fra GSE, solceller fra SoliTek og optimizere og monitorering fra SolarEdge.